Terug

Lekkage voorruit

John Bruin

Reeds bijna 6 jaar een nieuwe swift Toscane waarvan ik vanaf het begin reeds 5x een nieuwe ruit heb gekregen die telkenmale weer in de zon ergens krom trekt en dus weer lekt.

Zelfs de importeur heeft de laatste ruit geplaatst en ook dit is weer opnieuw in het tweede jaar fout dus weer lek.

Men blijft maar ruiten plaatsen waarvan ik vind dat het een structurele fout is in het procede van de ruit, maar hoe kom je hieruit?


1 Antwoord

Antwoord van A 2 Caravans Campeercentrum

Door gebruikt te maken van uw recht op conformiteit. Dit kan niet wat u omschrijft. Ga naar een goede advocaat of rechts bijstands verzekering.

In princiepe komt het erop neer, dat u de caravan terug geeft aan uw leverancier en deze u het gehele aankoop bedrag dient terug te betalen. Daar heeft u juridisch het recht toe. U moet het alleen uit winnen.

M. Rompelberg Tel 043-4083200